Podwyższanie cech użytkowych elementów maszyn i urządzeń w wyniku modyfikacji struktury


 • Wybrane zagadnienia z optymalizacji procesów topienia miedzi i jej stopów.
 • Ocena jakości odlewów wytwarzanych z żarowytrzymałego staliwa austenitycznego w aspekcie podwyższania ich trwałości. 
 • Opracowanie technologii wytwarzania nanokompozytowych materiałów ceramicznych w układzie Ti-X-C-N-B (X inne metale) na bazie syntezy realizowanej metodą zol-żel.
 • Model warstwy przyściennej żeliwa sferoidalnego tworzącej się w kanałach układu wlewowego form piaskowych.

 


„Procesy spajania materiałów zaawansowanych”


 • Badania zanieczyszczeń środowiska pracy podczas spawania drutami proszkowymi i samoosłonowymi.
 • Badania odporności korozyjnej doczołowych złączy spawanych ze stali dupleks.
 • Numeryczna symulacja mikrostruktury i naprężeń wewnętrznych modyfikowanych cementów kostnych
 • Modelowanie gazoosłony  - badania symulacyjne kształtowania strumienia ochronnego wypływającego z dysz modelowych, weryfikacja i korygowanie modelu matematycznego na podstawie badań symulacyjnych.
 • Badania zastosowań analizy termowizyjnej do analizy spawalniczego cyklu cieplnego.
 • Analiza programów komputerowych do przewidywania odkształceń symulacji procesów spawalniczych na wczesnych etapach produkcji”


„Wielofazowe układy polimerowe: struktura i właściwości” 


 • Poliestrowe kopolimery wielofazowe
 • Nanokompozyty na bazie poliestrów i ich kopolimerów
 • Biokompozyty polimerowe
 • Zjawiska tarcia i zużycia ściernego wielofazowych układów polimerowych


„Nowoczesne technologie inżynierii powierzchni do zastosowań specjalnych”


 • Azotowanie stali odpornej na korozję
 • Twarde powłoki nanoszone metodą PVD
 • Powłoki barierowe na bazie Al-Si nanoszone metodą zawiesinową