Miło nam poinformować, że doktorantka Instytutu Inżynierii Materiałowej ZUT, 


mgr inż. Małgorzata Nachman,


jako pierwsza na naszej uczelni uzyskała grant ETIUDA, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).


Gratulujemy !!!


Dane ogólne grantu:
Tytuł: Budowa chemiczna, struktura fizyczna i zużycie ścierne multiblokowych elastomerów uretanowych

Typ projektu: stypendium doktorskie w ramach programu ETIUDA

Źródło finansowania: Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Numer: 2016/20/T/ST8/00190

Lata realizacji: 2016 - 2017

Łączne wsparcie finansowe: 66 352 zł