Biomateriały

  • Zapoznanie się z podstawami bioinżynierii (biomateriał, biokompatybilność, odpowiedź tkankowa, klasyfikacja biomateriałów)
  • Biomateriały polimerowe: polimery syntetyczne niedegradowalne stosowane jako implanty (materiały biostabilne w rekonstrukcji tkanki miękkiej); sprzęt i aparatura medyczna na bazie polimerów syntetycznych niedegradowalnych
  • Polimery syntetyczne biodegradowalne (pojęcie i mechanizmy degradacji, nici chirurgiczne i rusztowania dla inżynierii tkankowej, układy dla kontrolowanego uwalniania leków)
  • Polimery naturalne (biopolimery)
  • Otrzymywanie i właściwości polisacharydów polipeptydów, kauczuk naturalny i poliestry bakteryjne