Dyrektor:
prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska
e-mail: jolanta.baranowska@zut.edu.pl
tel. 91 449 46 98
pok. 17
 
 
Z-ca Dyrektora ds. Nauki:
prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki
e-mail: jerzy.nowacki@zut.edu.pl
tel. 91 449 47 51
pok. 30
 
Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki
dr inż. Magdalena Kwiatkowska
e-mail: magdalena.kwiatkowska@zut.edu.pl
tel. 91 449 45 89
pok. 215
 
 
Kierownicy poszczególnych zakładów IIM:
 
 Zakład Tworzyw Polimerowych
 
dr hab. inż. Elżbieta Piesowicz
e-mail: elzbieta.piesowicz@zut.edu.pl
tel. 91 449 44 57
pok. 218
 
 Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa
 
prof dr hab. inż. Jolanta Baranowska
e-mail: jolanta.baranowska@zut.edu.pl
tel. 91 449 46 98
pok. 17
 
 Zakład Spawalnictwa
 
prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki
e-mail: jerzy.nowacki@zut.edu.pl
tel. 91 449 47 51
pok. 30