Nauczyciele akademiccy
Tytuł naukowy, Imię i Nazwisko, stanowisko (kolejność alfabetyczna wg. nazwisk)

prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska

KIEROWNIK ZAKŁADU METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA

e-mail: Jolanta.Baranowska@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 46 98

pok. 17


Więcej

obrazek

prof. dr hab. inż. Anna Biedunkiewicz

e-mail: Anna.Biedunkiewicz@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 40 71

pok. 19


Więcej
obrazek

prof. dr inż. Andrzej Błędzki

email: Andrzej.Bledzki@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 44 11

pok. 221


Więcej

prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki

KIEROWNIK ZAKŁADU SPAWALNICTWA

email: Jerzy.Nowacki@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 47 51

pok. 30


Więcej

prof. dr hab. inż. Bogdan Piekarski

e-mail: Bogdan.Piekarski@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 42 52

pok. Odlewnia


Więcej

obrazek

prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec

e-mail: Zbigniew.Roslaniec@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 44 57

pok. 219


Więcej

 

prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki 

e-mail: Mieczyslaw.Wysiecki@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 47 79

pok. 117


Więcej 
obrazek

dr hab. inż. Walenty Jasiński, prof. ZUT - emeryt

e-mail: Walenty.Jasinski@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 47 87

pok. 18


Więcej
obrazek

dr hab. inż. Elżbieta Piesowicz- adiunkt.

KIEROWNIK ZAKŁADU TWORZYW POLIMEROWYCH

e-mail: Elzbieta.Piesowicz@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 44 57

pok. 218


Więcej

dr hab. inż. Zenon Tartakowski, prof. ZUT

e-mail: Zenon.Tartakowski@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 49 59

pok. 220


Więcej

dr inż. Andrzej Drotlew- starszy wykładowca

e-mail: Andrzej.Drotlew@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 42 52

pok. Odlewnia


Więcej
obrazek

dr inż. Paweł Figiel- adiunkt

e-mail: pfigiel@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 58 92

pok. 114


Więcej
obrazek

dr inż. Sebastian Fryska- adiunkt

e-mail: Sebastian.Fryska@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 48 22

pok. 112a


Więcej
obrazek

dr inż. Małgorzata Garbiak- adiunkt

e-mail: Malgorzata.Garbiak@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 42 52

pok. Odlewnia


Więcej
obrazek

dr inż. Michał Kawiak- adiunkt

e-mail: Michal.Kawiak@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 42 41

pok. 55


Więcej

dr inż. Agnieszka Kochmańska- adiunkt

e-mail: Agnieszka.Kochmanska@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 44 59

pok. 20


Więcej
obrazek

dr inż. Paweł Kochmański- adiunkt

e-mail: Pawel.Kochmanski@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 44 59

pok. 20


Więcej
obrazek

dr inż. Magdalena Kwiatkowska- adiunkt

e-mail: Magdalena.Kwiatkowska@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 45 89

pok. 215


Więcej

dr inż. Konrad Kwiatkowski - adiunkt

e-mail: Konrad.Kwiatkowski@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 47 74

pok. 208


Więcej

dr inż. Ryszard Pakos- adiunkt

e-mail: Ryszard.Pakos@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 47 82

pok. 58


Więcej

dr inż. Sandra Paszkiewicz- adiunkt

e-mail: Sandra.Paszkiewicz@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 45 89

pok. 216


Więcej

dr inż. Adam Sajek- adiunkt

e-mail: Adam.Sajek@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 44 40

pok. 57


Więcej

dr hab. inż. Jerzy Kubicki- emeryt

e-mail: Jerzy.Kubicki@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 42 52

pok. Odlewnia


Więcej

obrazek

dr inż. Stanisław Lenart- emeryt

e-mail: Stanislaw.Lenart@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 44 59

pok. 20


Więcej
obrazek

dr inż. Kazimierz Szczeciński- emeryt

e-mail: Kazimierz.Szczecinski@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 48 99

pok. 21


Więcej
obrazek

dr inż. Mieczysław Ustasiak- emeryt

e-mail: Mieczyslaw.Ustasiak@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 48 22

pok.112a


Więcej
obrazek