Inżynieria materiałowa


to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin techniki. Bez zaawansowanych technologii materiałowych nie byłoby samolotów, lotów na księżyc, zaawansowanej elektroniki, miniaturyzacji, implantów. Właściwy dobór materiałów jest krytyczny dla poprawnego funkcjonowania każdego urządzenia.


Dlatego jest to kierunek strategiczny dla gospodarki każdego kraju. 


Oferujemy studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia na tym kierunku. 


Bądź nowoczesny, dołącz do elity inżynierskiej kraju. 


 Obecnie w ramach studiów II stopnia uruchomione są następujące specjalności:


  • Konstrukcje lekkie
  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • Spawalnictwo i techniki łączenia
  • Technologie materiałów metalicznych