Lp.

  Tytuł

Akronim

Okres

W trakcie realizacji

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

1.

Projekt w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju nr WPN/ 4 /2013

Temat: „Manufacturing of Micro-Fibres from Grain By-products for the Reinforcement of Thermoplastic and Thermosetting Composites”

„Opracowanie procesu wytwarzania i stosowania mikrowłókien z łusek zbożowych jako wzmocnienia termo- i duroplastycznych biokompozytów”

Kierownik projektu: prof. dr inż. A.K. Błędzki

Partnerzy: 2 Instytuty (Polska, Niemcy); 2 zakłady przemysłowe (Polska, Niemcy)

więcej...

 

 

Agro4Comp

 

 

2013-2015

2.

Projekt europejski programu Era-Net MNT/Bio2Mat/2012

Temat: „Development and processing of agricultural by-products to multimaterial microfibrous composite packaging materials”,

„Rozwój i przetwórstwo ubocznych produktów rolniczych do wielomateriałowych mikrowłóknistych kompozytowych materiałów opakowaniowych" -

Kierownik projektu: prof. dr inż. A.K. Błędzki

Partnerzy: 4 Instytuty (Polska, Szwecja, Austria); 2 zakłady przemysłowe (Polska, Szwecja)

więcej...

Bio2Mat

2012-2015

3.

7 Program Ramowy – projekt europejski R4R

 

Temat: „Chemical Regions for resource Efficiency, R4R: Improving Research and Cooperation in the areas of Resources and Energy Efficiency in the Chemicals Industry”

Kierownik projektu: dr hab. Zenon Tartakowski, prof. ZUT

R4R

2012-2015

4.

7 Program Ramowy – projekt europejski

PIAPP-GA-2011-286174

 

Temat: “Understanding Interactions of Human Tissue with Medical Devices”

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska

 

Partnerzy: Philips Electronics Nederland B.V (NL), University of Sheffield (UK)

UNITISS

2012-2016

PROJEKTY KRAJOWE

1.

Nr projektu: UMO-2015/19/N/ST8/01928     

Temat: "Elastomery uretanowe: Wpływ budowy chemicznej i struktury fizycznej na zużycie ścierne."

Kierownik projektu: mgr inż. Małgorzata Nachman

NCN PRELUDIUM

2016-2017

2

Nr projektu: UMO-2014/15/N/ST8/03468     

Temat: "Zwiększenie odporności na kruche pękanie kompozytów termplastycznych – hybrydyzacja i selektywna modyfikacja intefazy włókno-osnowa"

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki

NCN OPUS

2015-2018

3.

Nr projektu: UMO-2014/15/N/ST8/03174     

Temat: "Badanie warunków występowania pozytywnego efektu hybrydowego w termoplastycznych kompozytach polimerowych."                

Kierownik projektu: mgr inż. Piotr Franciszczak

NCN Preludium

2015-2017

4.

Nr projektu: UMO-2014/15/N/ST8/03468     

Temat: "Hybrydowe termoplastyczne biokompozyty poliestrowe – wpływ modyfikacji interfazy i stabilizacji procesu przetwórstwa na właściwości fizyczne."

Kierownik projektu: mgr inż. Agnieszka Meljon

NCN Preludium

2015-2017

5.

Nr projektu: DS/1558/11W15/POIG/II/2014 “Inkubator innowacyjności” 

MNiSzW 530-322-1

Temat: “Kompozyty hybrydowe na zabezpieczenia przeciwogniowe”

Kierownik projektu: dr hab. inż. Zenon Tartakowski, prof. ZUT

2014-2015

6.

Nr projektu: INNOTECH – K3/IN3/53/228403/NCBiR(3/2014/12/49) 

Temat: “Opracowanie i przygotowanie do produkcji nowego poliolefinowego tworzywa elastomerowego na wykładziny boisk sportowych i wyroby techniczne” Kierownik projektu: dr inż. Elżbieta Piesowicz

INNOTECH

2014-2017

7.

Nr projektu UMO-2013/11/N/ST8/00404 projekt realizowany przez osoby rozpoczynające karierę naukową

Temat: "Ocena oddziaływań na granicach faz w nanokompozytach polimerowych z udziałem nanostruktur węglowych”

Kierownik projektu: dr inż. Sandra Paszkiewicz

NCN Preludium

2014-2015

8.

Nr projektu UMO-2012/05/N/ST5/02331 projekt realizowany przez osoby rozpoczynające karierę naukową

Temat: „Badanie syntezy nanokrystalicznych proszków ceramicznych z układu Ti-B-C otrzymywanych metodą zol-żel i ich właściwości"

Kierownik projektu: dr inż. Paweł Figiel

NCN Preludium

2013-2016

9.

Dofinansowanie z funduszu MEiN nr 2597/7.PR UE/2012/2 kosztów uczestnictwa w projekcie „Interakcja tkanki ludzkiej z urządzeniami medycznymi” realizowanym w ramach 7. PR – FP7- People-2011-IAPP

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska

UNITISS

2012-2016

10.

Nr projektu PBS1/A5/6/2012 projekt w ramach programu badań stosowanych w ścieżce A. (stosowany)

Temat: "Kompozytowe piany metalowe – obróbka cieplna, cięcie, łączenie" Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki

NCBiR

2012-2015

11.

Nr projektu UMO-2011/03/B/ST8/06130 własny

Temat: „Nowe , zaawansowane kompozytowe powłoki przeciwzużyciowe na stali austenitycznej”

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska

NCN OPUS

2012-2015

Zakończone

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

1.

Umowa Nr MNT/APGRAPHEL/2102

ERA – NET – projekt międzynarodowy nie współfinansowny

Temat: „Nanokompozyty polimerowe o małej zawartości grafentu do zastosowań elektronicznych”

Kierownik projektu: prof. Zbigniew Rosłaniec

ERA-NET

2012-2014

2.

Projekt europejski w ramach FP6, Umowa nr. MTKI-CT-2006-042411

Maria Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge Industry-Academia Partnership Scheme

Temat: “Skin Tribology with Complaint Materials for Medical and Healthcare Applications”

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jolanta Baranowska, prof. ZUT

Partnerzy: Philips Electronics Nederland B.V (NL)

TRIBO

2007-2009

3.

Projekt europejski w ramach FP6 EU nr kontraktu: NMP3-CT-2005-011783

Temat: „Advanced environmentally friendly multifunctional corrosion protection by Nanotechnology"

Nowoczesna, wielofunkcyjna i przyjazna środowisku ochrona przed korozją z użyciem nanotechnologii”

Kierownik projektu: dr hab. inż. Anna Biedunkiewicz, prof. ZUT

Partnerzy: 19 Instytutów ( Niemcy, Polska, Hiszpania, Austria, Włochy, Portugalia, Izrael, Bułgaria, Rumunia, Grecja, Holandia, Wielka Brytania), 11 zakładów przemysłowych (Niemcy, Włochy, Izrael, Austria, Grecja, Bułgaria)

MULTIPROTECT

2005 - 2009

PROJEKTY KRAJOWE

1.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki Nr N N507 218340 „Hybrydowe nanokompozyty polimerowe z udziałem grafenu i nanorurek węglowych – nanostruktura, właściwości mechaniczne i elektryczne”

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec

2011-2014

2.

Nr projektu N N507 220940 własny

Temat: „Warstwy typu duplex na stali odpornej na korozję"

Kierownik projektu: prof. Mieczysław Wysiecki

2011-2014

3.

Projekt rozwojowy NCBiR Nr: N R15 0067 10 Nanokompozyty ceramiczno-metalowe. Wytwarzanie MMC z zastosowaniem metod generatywnych

- dr hab. inż. Anna Biedunkiewicz, prof. ZUT

2010-2014

4.

Projekt badawczy Nr N N507 387239

Temat: „Enzymatyczna modyfikacja mikrowłókien naturalnych jako wzmocnień kompozytów”

Kierownik projektu: prof. dr inż. Andrzej K. Błędzki

2010 -2013

5.

Projekt badawczy Nr N N507419736

Temat: „Badanie mechanizmu konstytuowania gradientowej powłoki aluminiowo - krzemowej nanoszonej metodą zawiesinową"

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Kochmańska

2009-2013

6.

Nr projektu: NN 507 463137 własny

Temat: „Modelowanie wzrostu warstwy azotowanej stali austenitycznej” Kierownik projektu: dr hab. inż. Jolanta Baranowska, prof. ZUT

2009-2012

7.

Nr projektu: NN 507 463137 promotorski

Temat: Formowanie warstwy azotowanej na stali ferrytyczno-austenitycznej X2 CrNiMo 2253”

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jolanta Baranowska, prof. ZUT

2009-2012

8.

Nr projektu: NN 507 461337 własny

Temat: „Wysokoplastyczne i wysokoudarowe materiały na bazie poli(tereftalanu etylenu)”

Kierownik projektu: dr inż. Konrad Kwiatkowski

2009-2012

9.

Nr projektu: NN 507 422236 promotorski

Temat: : „Procesy wydzieleniowe w żarowytrzymałym staliwie typu 30Ni-18Cr stabilizowanych dodatkami niobu i tytanu”

Kierownik projektu: dr hab. inż. Bogdan Piekarski, prof. ZUT

2009-2011

10.

Nr projektu: NN 507 356 635 Własny

Temat: Wpływ geometrii złącza lutowanego dużej powierzchni. Spiek cermetaliczny - stal utwardzana wydzieleniowo na jego mikrostrukturę oraz stan naprężeń i odkształceń”

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki

2008-2011

11.

Projekt badawczy Nr N N507 444334

Temat: „Badanie procesu syntezy i właściwości nanokompozytowych materiałów w układzie Ti-Si-C-N”

Kierownik projektu: dr hab. Inż. Anna Biedunkiewicz, prof. ZUT

2008-2011

12.

Nr projektu: NN 507 444 334 Własny

Temat: Badanie procesu syntezy i właściwości nanokompozytowych materiałów w układzie Ti-Si-C-N”

Kierownik projektu: dr inż. Anna Biedunkiewicz

2008-2011

13.

Nr projektu: NN 507 373 235 Własny

Temat: „Azotowanie stali utwardzanej wydzieleniowo typu WRK91 na narzędzia chirurgiczne”

Kierownik projektu: dr inż. Paweł Kochmański

2008-2011

14.

Nr projektu: PBZ-MNiSzW-01/11/2007 Zamawiany

Temat: „Biodegradowalne włókniny dla zastosowania w medycynie, rolnictwie i technice”

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki

2008-2011

15.

Nr projektu: R15 036 02 Rozwojowy

Temat: „Opracowanie technologii azotowania ze wstępną aktywacją powierzchni stali nisko- i wysokostopowych oraz opracowanie i wykonanie prototypowego stanowiska obróbczego”

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki

2007-2010

16.

Nr projektu: DFG/83/2006 Specjalny

Temat: „Nanokomozyty polimerowe. Mechaniczne i elektryczne właściwości hybrydowych nanokompozytów z udziałem nanorurek węglowych (CNT)” Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec

2007-2010

17.

Nr projektu: N 508 017 32/1448 Promotorski

Temat: „Dobór modelu i wyznaczanie parametrów odkształceń blokowych elastomerów termoplastycznych"

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec

2007-2009

18.

Nr projektu: 6 ZR8 2006 C/06824 Celowy

Temat: "Wdrożenie technologii obróbki powierzchniowej elementów nowoczesnej hydrauliki siłowej pracującej w warunkach wysokich obciążeń w przemyśle wydobywczym i budownictwie”

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jolanta Baranowska, prof. ZUT

2007-2009

19.

Dofinansowanie z funduszu MEiN nr 488/6.PR UE/ 2007/7 kosztów uczestnictwa w projekcie „Tribologia skóry w kontakcie z materiałami elastycznymi w zastosowaniach medycznych i ochrony zdrowia” realizowanym w ramach 6. PR – FP6-2005-Mobility-3

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jolanta Baranowska, prof. ZUT

TRIBO

2007-2009

20.

Nr projektu: N 507 165 32/0838 Promotorski

Temat: Otrzymywanie i właściwości kompozytów polimerowych z dodatkiem nanorurek węglowych”

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec

2007-2008

21.

Nr projektu: Własny

Temat: Warstwy odporne na korozję i zużycie na stalach wysokochromowych”

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jolanta Baranowska, prof. ZUT

2006-2009

22.

Nr projektu: N 507 069 31/1551 Habilitacyjny

Temat: Opracowanie kryteriów trwałości rur katalitycznych reformerów amoniaku w oparciu o zmiany mikrostruktury i właściwości”

Kierownik projektu: dr inż. Walenty Jasiński

2006-2008

23.

Dofinansowanie z funduszu MEiN nr 111/6.PR UE/ 2005/7 kosztów uczestnictwa w projekcie „Nowoczesna, wielofunkcyjna i przyjazna środowisku ochrona przed korozją z użyciem nanotechnologii” realizowanym w ramach 6. PR – Priorytet 3 (NMP)

Kierownik projektu: dr hab. inż. Anna Biedunkiewicz, prof. ZUT

MULTIPROTECT

2005-2009